071 401 37 77
Spoedlijn: Toets 1
Zeehosplein 31
2225 MJ Katwijk
Openingstijden
08.00 - 17.00 uur

Tips of klachten

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen wij het op prijs als u dit met ons bespreekt. Als wij op de hoogte zijn van uw onvrede, kunnen we proberen een oplossing te vinden. Indien u dit moeilijk vindt, kunt u ook schriftelijk reageren. Hiervoor is een speciaal klachtenformulier beschikbaar. Dit formulier kunt u afgeven in de praktijk. De praktijk werkt volgens de klachtenprocedure van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) (www.nhg.org).

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris (www.skge.nl). De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem en kan proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en velt geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris is bereikbaar op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u op www.skge.nl.

Heeft u suggesties of opmerkingen? Deze zijn altijd welkom. Ook positief commentaar horen wij graag!

©2024 Huisartsenpraktijk Ten Hove Privacy

Website door 2nd Chapter