Identiteit/visie:

We willen vanuit een christelijke levensovertuiging huisartsenzorg bieden. Patiënten mogen rekenen op medeleven, mededogen en passende (palliatieve) zorg, juist ook in het menselijk lijden en aan het levenseinde. Vanuit respect voor het leven en begrenzing van het eigen handelen is er geen ruimte voor euthanasie in de praktijk.

De praktijk staat bekend als laagdrempelig, bereikbaar en toegewijd. Daarbij streven we er naar om op deskundige wijze zo veel mogelijk zorg dichtbij huis te bieden.

 Samenwerking:

De praktijk Ten Hove maakt deel uit van het gezondheidscentrum Zeehos, waar nog 3 praktijken gevestigd zijn. Dit zijn de praktijken Kingma, Brameijer en Ten Kate.
In de vakanties nemen we voor elkaar waar.

In het gezondheidscentrum zijn nog meer hulpverleners actief: apotheek, fysiotherapie, psychologen, wijkzorg, podotherapie, diëtisten, logopedie en beweegwijzer.

Chronische zorg

Voor patiënten met een chronische ziekte als suikerziekte, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en COPD zijn er 2 praktijkverpleegkundigen in de praktijk: Mandy Varkevisser en Nicoline van der Plas. Zij hebben zich gespecialiseerd in deze chronische zorg en in de zorg voor ouderen en hebben 4 dagen per week spreekuren.

Voor de chronische zorg werken we samen met bijna alle huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en diëtisten van Katwijk in de Zorggroep Katwijk. Indien u meer wilt weten over deze samenwerking en programma’s kunt u terecht op de website: zgkatwijk.nl/zorgprogrammas

Bij veranderingen in uw situatie overleggen ze met de huisarts om te zorg te optimaliseren.

Kleine chirurgie

Door de professionele locatie en de ruime ervaring in de chirurgie van huisarts H.A. ten Hove, is het vaak mogelijk om kleinere chirurgische ingrepen in de praktijk te laten plaatsvinden.
Zo willen we ook deze zorg dichtbij huis aanbieden zonder dat het ten koste gaat van uw eigen risico.

Wilt u wel eerst op het spreekuur een afspraak maken om te bepalen of een ingreep nodig en mogelijk is?

 

Stoppen met roken:

Stoppen met roken levert een grote bijdrage aan uw gezondheid. Indien u hiervoor gemotiveerd bent, kunnen we als praktijk begeleiding bieden in de vorm van ondersteuning en zo nodig medicatie. Een deel van deze zorg wordt door de speciaal hiervoor opgeleide praktijkverpleegkundige gegeven.

 

Praktijkondersteuner van de huisarts voor psychische problemen (POH-GGZ):

Voor de ondersteuning bij psychische problemen en om te komen tot een goede diagnose en passende verwijzing hebben we met andere huisartsen uit Katwijk praktijkondersteuners voor psychische problemen (POH-GGZ) in dienst.

Zij behoren dus ook tot onze praktijk en we kunnen u zo nodig bij hen inplannen.
Kinderen worden door de POH Jeugd ondersteund. Zij hebben hun spreekuur in het Dorpshuis te Valkenburg.

De POH-GGZ houdt haar spreekuur in de Coepel, Randweg 47 Katwijk aan Zee en aan de Vinkeweg 70 in Katwijk aan den Rijn.

Voor meer informatie kunt u terecht op: zgkatwijk.nl/poh-ggz